Career

พนักงานขับรถหัวลาก

ไฮไลท์

"รายได้ดี สวัสดิการเยอะ งานมั่นคง เป็นพนักงานประจำ"


หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ขับรถหัวลากขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ภายในบริเวณท่าเรือ และลานรถไฟ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. มีประสบการณ์การขับรถหัวลากเท่านั้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. มีใบขับขี่ประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 4 เท่านั้น
4. วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
5. สามารถทำโอทีและทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

  • Health Insurance
  • Life Insurance
  • Provident Fund
  • Performance Bonus
  • Company Transportation

ติดต่อฝ่ายบุคคล

e-mail: career@lcb1.com

เบอร์โทรศัพท์: 038-408600 ต่อ 2556 , 2561